Juuri 9 Luku 3.2. Digijohdanto

Selitä appletin avulla. a) Miksi jokaisella funktion [i]f[/i] integraalifunktiolla [i]F[/i] on eri arvo kohdassa [i]x[/i] = 1? b) Miksi funktion [i]F[/i] arvon muutos kohtien [i]x[/i] = 1 ja [i]x[/i] = 4 välillä on kuitenkin sama kaikilla integraalifunktioilla [i]F[/i]?