X(20) De Longchamps point

Onderwerp:
Coördinaten

De Longchamps point

The De Longchamps point is the reflection of the orthocenter of the triangle around the circumcenter. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle.

punt van De Longschamps

Het punt van De Longchamps is het spiegelbeeld van het hoogtepunt (het snijpunt van de hoogtelijnen) t.o.v. het middelpunt van de omgeschreven cirkel. De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek.