Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Triangelns area/höjd, Elisabeth

Hur en triangels area förändras längs en parallell linje.
Hur förändras arean av en triangel längs en parallell linje.