Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Comandament AleatoriEntre[ min, max, booleà ], F9 o F5

Donats dos nombres aleatoris p1 i p2, definits amb el comandament AleatoriEntre[ min, max, booleà ] observeu els canvis que provoca el tercer paràmetre (el booleà true o false) sobre el punt A de coordenades A=(p1,p2) Proveu de prémer F9. I si feu F5?