Inequacions lineals - exercicis (I)

En aquesta aplicació es genera desigualtats lineals aleatòries amb la variable en un costat. També genera desigualtats, on els estudiants acaben dividint banda i banda per un coeficient negatiu.
Activitat: Resol cada desigualtat generada en un full de paper per separat. Introduïu la solució d'aquesta desigualtat a la part dreta de l'applet.
  1. Escollir primer el símbol corresponent de la desigualtat.
  2. Introduir el valor numèric a la part dreta, en el cas de nombres decimals periòdics, s'ha d'introduir exacte (és a dir, la fracció generatriu.... entrar "1/3" i no 0.33....).
Si introdueixes correctament la solució de la desigualtat, veuràs un gran "!! CORRECTE !!". Si no apareix, torna a mirar la solució per a veure si trobes l'error! Repeteix aquest exercici tantes vegades com sigui necessari per tal de dominar aquest concepte!
Traducció al català de Tim Brzezinski