Polynomien jakokulma

Jos polynomin aste on enemmän kuin kaksi ja ainakin yksi tekijä tunnetaan, niin polynomin muita tekijöitä voidaan etsiä polynomien jakokulman avulla. Menetelmä vastaa lukujen jakokulmaa. [br][br][br][color=#0000ff]Esimerkki 2[/color]. Jaetaan luku 23456 luvulla 123 jakokulmassa.
[br] [color=#0000ff]Esimerkki 3.[/color] Sievennä [math]\Large \frac{6x^3+x^2-19x+6}{x+2}.[/math] [br]   [br]  
[br][color=#0000ff]Esimerkki 4.[/color] Jaa tekijöihin [math]\Large 6x^3+x^2-19x+6.[/math][br] [br]Edellisen esimerkin perusteella tiedämme, että [br][br]  [math]\Large 6x^3+x^2-19x+6=(x+2)(6x^2-11x+3).[/math] [br]  [br]Toisen asteen lausekkeen nollakohtien avulla, voidaan jälkimmäinen lauseke vielä jakaa tekijöihinsä. [br][br]  [math]\Large 6x^3+x^2-19x+6\\[br]\Large=(x+2)6(x-\frac{3}{2})(x-\frac{1}{3})\\[br]\Large=(x+2)(2x-3)(3x-1)[/math][br]

Information: Polynomien jakokulma