Een GeoGebraboek bekijken en wijzigen

Je vind een lijst van al je GeoGebra Materiaal op je GeoGebra profielpagina in de tab Materiaal. Je kunt er in de zoekbalk zoeken naar je eigen materiaal of naar publiek materiaal van anderen. In de dropdown lijst kan je de zoekopdracht ook beperkten tot b.v. GeoGebraboeken of werkbladen. Opmerking: Je kunt publieke boeken van andeze gebruikers opzoeken en ze kopiëren om ze nadien te herwerken tot een eigen versie.
Image
Selecteer een GeoGebraboek uit de lijst. In de rechterbovenhoek vind je volgende opties:
Image

Zoeken

Door te klikken op het icoon Zoeken kan je meer materiaal opzoeken.

Toevoegen aan favorieten

Met het icoon Favoriten kan he het boek toevoegen aan je favorieten.Opmerking: Je vind je favorieten materiaal door op je profielpagina in de zoekbalk van de tab Materiaal de snelfilter Favorieten te selecteren. Opmerking: Wanneer het icoon  Favorieten reeds gevuld is, betekent dit dat het materiaal reeds tot jouw favorieten behoort.

Delen met anderen

Door te klikken op het icoon Delen open je een dialoogvenster. Hierin kan je:
  • een groep kiezen om je materiaal aan toe te voegen.
  • de link naar je jouw materiaal kopiëren.
  • de link versturen naar een e-mailadres.

Verdere opties

In het icoon  Menu vind je volgende bijkomende opties:
  • Delen: Je kunt het materiaal delen in een groep, de link naar het materiaal kopiëren of versturen naar een e-mailadres.
  • Bewerk dit GeoGebraboek: Selecteer het icoon Wijzigen om de Boek editor te openen en de inhoud of structuur van je boek te wijzigen.
  • Kopieer dit GeoGebraboek: Maak een kopie van het boek die je kunt wijzigen en opslaan in je eigen profiel, waar na je de structuur en/of inhoud kunt hergebruiken.
  • Details: Toont je de overzichtspagina van het boek. 
  • Download: Toont je de overzichtspagina van het boek, waar je het kunt downloaden. Opmerking: Voordat je het boek kunt downloaden, moet je instemmen met de niet-commerciële licentieverklaring van GeoGebra.
  • Open Instellingen: Hier kan je de zichtbaarheid van het materiaal bepalen en je materiaal delen met anderen.
  • Wissen: Wist het boek uit jeGeoGebra Account.