Matteverkstaden

Författare/skapare:
Edward
Vi löser ekvationssystemet och undersöker fallet då b=c och planen B och C sammanfaller. (A) x - a y + a² z = a³ (B) x - b y + b² z = b³ (C) x - c y + c² z = c³ Det ger oss skärningslinjen mellan planen A och B som projiserat på xy blir linjen y = (1/a+1/b) x + ab, då a≠b ∧ a≠0∧b≠0 (för x=0 om ab=0)