Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Còpia de Funcions a trossos

Aquest applet permet escollir el número de trossos que té la funció (2, 3 o 4) i els extrems d'aquests. També permet canviar les diferents funcions que formen la funció a trossos i mostrar-les en la seva totalitat.