Grafer och nollställen

Författare/skapare:
Mathias Armbäck
En funktion ger upphov till en graf och kan exempelvis ha två nollställen. Då kommer ekvationen ha två rötter, svar. Rötterna är svaren och det behöver inte bara vara när en graf skär x-axeln (nollställen), utan det kan även vara när den är lika med någon annan funktion eller ett visst värde. Men vi kan räkna ihop dem. Säg att vi ska undersöka när då kan vi försöka lösa den ekvationen, rita de två graferna och se var de skär varandra eller bilda och undersöka dess nollställen.