Κατασκευή μεσοκαθέτου.

Κατασκευή μεσοκαθέτου ευθύγραμμου τμήματος.

Επαναλάβετε τη διαδικασία στο τετράδιό σας για τρία τυχαία ευθύγραμμα τμήματα.