Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa. Przesuwając punkty A, B oraz C zmienia się trójkąt i długości jego boków, co widać po prawej stonie Jeżeli trójkąt jest prostokątny to suma kwadratów długości przyprostokątnych równa się kwadratowi długości przeciwprostokątnej. [math]a^2 + b^2 = c^2[/math]