Матрицыг нэмэх, тоогоор үржүүлэх

Зохиогч:
Solongo
Сэдэв:
Үржүүлэх
Матрицыг нэмэх үйлдлийн дээр тоогоор үржүүлэх үйлдлийг хялбар жишээн дээр үзүүллээ.
Хэрхэн үржүүлж байна вэ?