MAY1 oppilastyö osa 1. Funktion kuvaajan piirtäminen.

Tekijä:
Roy Heino

Tehtävä 2.

Piirrä laskentaohjelman avulla funktion kuvaaja, kun . Määritä ohjelman avulla funktion nollakohdat kahden desimaalin tarkkuudella.

Tehtävä 3.

Määritä laskentaohjelmalla funktion  nollakohtien kaksidesimaaliset likiarvot.

Tehtävä 4.

Piirrä laskentaohjelmalla funktion kuvaaja ja määritä nollakohdan likiarvo kolman desimaalin tarkkuudella.