Octàgon regular inscrit.

Construcció pas a pas d'un octàgon regular inscrit amb regle i compàs.

Marqueu successivament les caselles de control per tal de veure els passos de la construcció.