Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Pythagoras - bevist med transformation af katetens kvadrat

Givet den retvinklede trekant vises, at ved en opdeling af hypotenusens kvadrat i to rektangler med linjen q gennem C vinkelret på c bliver de ternede firkanters areal lige store og tilsvarende gælder for de ensfarvede firkanter. Heraf følger sætningen. Redegør for detaljerne. (Benyt skyderen og hold pause, når t=0, t=1, t=2 og t=3)