Гурвалжны дундаж шугамуудаар үүсэх төсөөтэй гурвалжнууд

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj

Гурвалжин дундаж шугамуудаараа төсөөтэй 4 тэнцүү гурвалжнуудад хуваагдана.

Гурвалжны хоёр талын дундаж цэгүүдийг холбоход үүсэх хэрчмийг дундаж шугам гэнэ. Энэ үзүүлэн дурын гурвалжны дундаж шугамуудаар үүсэх 4 гурвалжингууд анхны гурвалжинтай төсөөтэйг дүрсэлнэ. Баталгаа нь дараах чанарууд дээр үндэслэсэн. 1. Гурвалжны дундаж шугам нь харгалзах талтай үргэлж параллель байна. 2. Параллелограмын диагоналиудын огтлолцлын цэгийн хувьд төвийн тэгш хэмтэй байдаг тул эргүүлэлтээр давхацна.