Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Prirast varijable i prirast funkcije

Označimo s prirast (promjenu) varijable . To je po volji odabran broj, može biti i negativan. Kada se varijabla promijeni od na , vrijednost funkcije se promijeni od od na . Ovu promjenu označavamo s :

.

i zovemo prirast (promjena) funkcije u točki .
Uputa: U apletu možete pomicati točku , mijenjati vrijednost prirasta varijable i možete mijenjati jednadžbu funkcije.

Zadatak

Odredite prirast funkcije
  1. u točki
  2. u točki
  3. u općenito odabranoj točki .
Napomena: svoja rješenja možete provjeriti u apletu! Primjer rješenja 1. zadatka:

.

Pitanje

Prirast funkcije ovisi:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)