ensimmäisen asteen polynomifunktion muodostaminen

ensimmäisen asteen polynomifunktio, piirrä kolme suoraa
a) Muodosta suoran funktio f(x), joka kulkee pisteen (0,3) kautta ja on yhdensuuntainen suoran y=3x-1 kanssa.[br]b) Muodosta suoran funktio g(x), joka kulkee pisteen (2,3) kautta ja on yhdensuuntainen suoran y=3x-1 kanssa.[br]c) Muodosta suoran funktio h(x), joka kulkee pisteen [math]\left(\sqrt{2},2\sqrt{2}\right)[/math] kautta ja on yhdensuuntainen suoran y=3x-1 kanssa.

Information: ensimmäisen asteen polynomifunktion muodostaminen