Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Геометр хувиргалт

Энэхүү сэдвээр геометр хувиргалтын талаар ойлголттой болохоос гадна өгөгдсөн функцийн графикийг геометр хувиргалтаар хувиргах чадвартай болно.