Sistema de coordenades

Autor:
Xevi

Sistema de coordenades

1. Dibuixem un eix horitzontal numerat (l'eix X) 2. Dibuixem un eix vertical numerat (l'eix Y) 3. Amb aquests eixos podem escriure tots els punts del pla amb les seves coordenades. 4. Les coordenades dels punts s'escriuen entre parèntesi i separades per una coma. 5. La primera coordenada és la X i és la projecció del punt sobre l'eix X. 6. La segona coordenada és la Y i és la projecció del punt sobre l'eix Y.

Coordenades d'un punt