Fig 050

Dos angles amb els costats respectius perpendiculars són iguals o suplementaris.