Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funcions de variable complexa

Com sempre, moveu els punts de colors.

La imatge d'un nombre complex a sobre d'una el·lipse

I ara a sobre d'una branca d'hipèrbola