Mongeovo promítání - zobrazení roviny

Příklad 9: Sestrojte stopy roviny σ dané bodem A a přímkou b.