Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Matematično drevo 2013

1. nagrada Manca Pogladič, 4. letnik, smer Matematika - Tehnika, za zelo kompleksno konstrukcijo z uporabo Bezierjevih krivulj 3. in 4. stopnje, animacijo ognjemeta in lučk ter dodelanimi detajli (snežinke, darilca, oblika verige iz lučk...).