Odraz vlnenia

Model odrazu vlnenia s využitím Huygensovho princípu Posúvajte veľkým červeným krížikom na osi x.

Martin Janček, 4.1.2014