Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Parallelforskudt areal

Her ses et udsnit af to grafer. Du kan paralleforskyde graferne ved at ændre på t. Så ændres forskrifterne til f(x) + t og g(x) + t. Du kan se at dette ikke ændrer på arealet mellem graferne.