Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Undersökning av trianglar.

Undersökning av trianglar: a) Undersök hur arean av triangeln ändras när du flytta punkt A i sidled. b) Flytta även punkt A i sidled så långt det går och beskriv sedan med ord hur man drar höjden i trianglar och hur man räknar ut arean av en triangel. c) testa lite själv och se om du kan hitta fler samband eller något annat intressant. d) Beskriv även vilka olika slags trianglar du kan skapa. e) Vad händer om höjden sammanfaller med en av triangelns sidor. OBS: Se "Triangle" nedan, där kan du läsa av triangelns area