Formler - for rumfang

Betydningen af placeringen af pyramidens toppunkt:
  • Konstruer en pyramide med et toppunkt, der kan flyttes.
  • Undersøg, hvad placeringen af toppunktet betyder for rumfanget af pyramiden.
Rumfang i forhold til en kasse:
  • Konstruer en kasse og en pyramide med kongruent grundflade og samme højde. 
  • Undersøg pyramidens og kassens rumfang i forhold til hinanden og forklar, hvad du finder ud af.
  • Lav en lignende undersøgelse med grundflader med flere kanter. 
  • Undersøg også en kegle og en cylinder?
  • Formuler en regel, der gælder for rumfanget af spidse rumlige figurer i forhold til figurer med samme grundflade og højde, der ikke er spidse.
  • Undersøg rumfanget af en kugle i forhold til en kube, der netop tangerer kuglen.