Graf eksponentne funkcije

Graf eksponentne fnkcije.

Vstavi a, premakni drsnik p in q.