MAA10 Luku 1.2. e-tehtävä

Mitkä ovat funktion [math]x^n[/math] kaikki integraalifunktiot, kun [i]n[/i] on positiivinen kokonaisluku?