Antal rötter

Hur många rötter kan en andragradsekvation ha?

Information: Antal rötter