Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Triangel - förändring av omkrets när arean är konstant

Här finns en övning där du får studera vissa delar av förhållandet mellan en triangels area och omkrets. Övningsuppgifterna beskrivs i nedra högra hörnet och görs genom att dra punkt C fram och tillbaks och studera de förändringar som sker.