Triangel - förändring av omkrets när arean är konstant

Författare/skapare:
stefan.olsson
Område(n):
Area, Omkrets
Här finns en övning där du får studera vissa delar av förhållandet mellan en triangels area och omkrets. Övningsuppgifterna beskrivs i nedra högra hörnet och görs genom att dra punkt C fram och tillbaks och studera de förändringar som sker.