Η έννοια της μεταβλητής

1) Να εξηγήσετε πως σκεφτήκατε για να βρείτε τον αριθμό των σπίρτων που χρειάζονται στην περίπτωση  που ο αριθμός των τετραγώνων είναι μεγάλος. 2) Μήπως στο β) ερώτημα υπάρχουν διαφορετικές απαντήσεις που είναι σωστές; Αν ναι μπορείτε να το δικαιολογήσετε;