Fig 001

Podeu moure els punts [math]A, B, C, D[/math] Obtindreu [math]AB+CD=AE[/math]