Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Omtrekshoek en middelpuntshoek op dezelfde boog: eigenschap.

Vink aan en verplaats de punten M, A, B en P om de eigenschap te ontdekken. Zorg er voor dat P STEEDS TUSSEN A EN B LIGT, anders klopt de figuur niet meer en zal je de eigenschappen niet kunnen onderzoeken. Als je in wijzerzin kijkt moeten de drie punten steeds in de VOLGORDE A, P, B staan!