Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

grafische eigenschap parabool

Op een parabool met brandpunt F neemt men een willekeurig punt D, verschillend van de top (de oorsprong). De loodlijn in F, loodrecht op de symmetrie-as (x-as) snijdt de parabool in de punten A en B. Het voetpunt van de loodlijn uit D op de symmetrie-as noemt men het punt C. Bewijs dat een vierkant met zijde [C,D] en een rechthoek met afmetingen|OC| en |AB| , gelijke oppervlakten hebben. (maak eerst een tekening)
Oef vbtl cckso leerweg 6/8 leerboek kegelsneden, krommen, differentiaalvergelijkingen en reeksontwikkelingen, p 39 nr 27