TrianglesRectangles4-ComprovarRaons

Autor:
jcampos
Exemple 1: Troba les raons trigonomètriques de l'angle agut inferior esquerre d'un triangle rectangle que té com a base 12cm, alçada 5cm i hipotenusa 13cm. Com comprovar el resultat? usant el Geogebra (TrianglesRectangles4-ComprovarRaons.ggb) inserir un punt "Intersecció de dos objectes" a la intersecció entre l'eix OX i OY (és a dir, a l'origen de coordenades) inserir "Segment amb longitud donada des d'un punt", seleccionant el punt A anterior i posant la longitud de la base del triangle (12 a l'exemple). usa la roda del ratolí per a modificar el zoom per tal de veure tota l'escena oculta els eixos a través de "Menú / Visualitza / Eixos" inserir "Recta perpendicular", seleccionant el darrer punt B i el darrer segment inserir "Circumferència donats el centre i el radi", escollint com a centre el darrer punt B i com a radi l'alçada del triangle (5 a l'exemple) inserir punt "Intersecció de dos objectes" a la intersecció entre la darrera circumferència i la recta perpendicular inserir un "Segment entre dos punts" entre el darrer punt d'intersecció (p.ex. el que queda per sobre, el D) i el punt original A. ocultat la circumferència i la recta perpendicular (fent un clic amb el botó dret i desmarcant "Mostra objecte") inserir un "Segment entre dos punts" al catet que falta (ex. de B a D) inserir mesura de tots els angles inserir mesura de tots els costats canvia els noms als costats (fent doble clic sobre aquests, prement "Propietats", canviant el nom i posant "Mostra etiqueta" a "Nom i valor") inserir les següents entrades: Asin=sin(α) ; Acos=cos(α) ; Atan=tan(α)