Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Sile na tirolskoj priječnici

Prikazana je tirolska priječnica; na sidrištima nisu posebno naznačene tri točke. Prvim klizačem se regulira položaj u kojem se nalazi opterećenje. Širina priječnice se regulira drugim klizačem, dužina užeta trećim klizačem. Zadnjim klizačem oznake 'm' se regulira masa (izražena u kilogramima) s kojom opterećujemo priječnicu. Oba crvena vektora sila su jednaka te prikazuju koliku silu podnosi svaki krak užeta, njihov iznos je prikazan sa strane oznakom 'Sila'. Ukupna sila koju podnosi uže priječnice je dvostruko veća od prikazanog broja. Sustav je u ravnoteži jedino ako se opterećenje nalazi u sredini priječnice (pod uvjetom da su sidrišta na približno istoj visini), dok svaki odmak rezultira gubitkom ravnoteže, tj. mi sami trebamo djelovati silom u odgovarajućem smjeru kako bi se pomakli lijevo/desno. Ta sila kojom trebamo djelovati da bi se pomakli u stranu je prikazana crnim vektorom i njezin iznos je 'Sila2'.