Zadanie9

Wyznacz równanie stycznej ax + by + c = 0 do okręgu [math]<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mtable class="m-equation" displaystyle="true" style="display: block; margin-top: 1.0em; margin-bottom: 2.0em"> <mtr> <mtd> <mspace width="6.0em" /> </mtd> <mtd columnalign="left"> <mi>O</mi> <mo>:</mo> <msup> <mrow> <mo maxsize="1.00em" form="prefix">(</mo> <mi>x</mi> <mo>-</mo> <msub> <mi>x</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo maxsize="1.00em" form="postfix">)</mo> </mrow> <mn>2</mn> </msup> <mo>+</mo> <msup> <mrow> <mo maxsize="1.00em" form="prefix">(</mo> <mi>y</mi> <mo>-</mo> <msub> <mi>x</mi> <mn>0</mn> </msub> <mo maxsize="1.00em" form="postfix">)</mo> </mrow> <mn>2</mn> </msup> <mo>=</mo> <msup> <mi>r</mi> <mn>2</mn> </msup> </mtd> <mtd columnalign="right" style="width: 100%"> <mtext id="">(1)</mtext> <mspace width="6.0em" /> </mtd> </mtr> </mtable> </math>[/math] przechodzącej przez punkt [math]<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mtable class="m-equation" displaystyle="true" style="display: block; margin-top: 1.0em; margin-bottom: 2.0em"> <mtr> <mtd> <mspace width="6.0em" /> </mtd> <mtd columnalign="left"> <mi>P</mi> <mrow> <mo rspace="0.3em" lspace="0em" stretchy="true" fence="true" form="prefix">(</mo> <msub> <mi>x</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo>,</mo> <msub> <mi>y</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo rspace="0em" lspace="0.3em" stretchy="true" fence="true" form="postfix">)</mo> </mrow> </mtd> <mtd columnalign="right" style="width: 100%"> <mtext id="">(1)</mtext> <mspace width="6.0em" /> </mtd> </mtr> </mtable> </math>[/math] leżący na okręgu 0. W odpowiedzi do zadania wstaw parametry a,b,c prostej stycznej.