Oefening_12_p_175

Varieer de waarde van de parameter k door middel van de schuifbalk. Wat gebeurt er met de grafiek? Voor welke waarde(n) van k is aan de gevraagde voorwaarden voldaan? Probeer de vragen nu analytisch op te lossen. Kom je tot dezelfde oplossingen?