График

Зохиогч:
Amarzaya
Цаасан дээр шулуун болон түүний гадна орших А цэг авъя. А цэгийг шулуун дээр байхаар цаасыг нугалж болно. Ингэж олон удаа нугалахад цаасны нугалаасуудаар хашигдсан парабол үүсдэг. А цэгийг шулуун дээр байхаар цаасыг нугална гэдэг нь шулууны цэг болон А цэгийн дунджийг дайруулан шулуун татна гэдэгтэй ижил. Ийм аргаар хийсэн байгуулалттай танилцана уу. Нугалаасны тоо болон А цэгийн байрлалыг өөрчлөх боломжтой. А цэг нь параболын фокусын цэгүүд юм. А цэг шулуун руу ойртоход ямар зүйл ажиглагдаж байна вэ? А цэг шулуунаас холдоход ямар зүйл ажиглагдаж байна вэ?