Área e Perímetro Triángulo

Persoa autora:
Pila
Tema(s):
Área, Perímetro
Move os esvaradores b e h para modificar a base e a altura do triángulo. En cada caso vanse calculando a área e o perímetro. Tamén podes mover o vértice superior esquerdo, marcado cunha frecha para modificar a forma, e comprobarás como a área non se modifica,pero sí o perímetro. Se moves o esvarador "move", terás a comprobación visual da formula da área