Successions3-ProgressionsGeometriques.ggb

Autor:
jcampos
Successions3-ProgressionsGeometriques.ggb Inserir un punt lliscant anomenat a1 al rang [-5..5] amb increments d'0,1 Inserir un punt lliscant anomenat r al rang [-10..10] amb increments d'0,1 Inserir l'Entrada: terme(x) = a1 r^(x - 1) Visualitza la graella Deixar un zoom en els que es vegin les unitats als eixos de coordenades Inserir les Entrades: A1=(1,terme(1)) ; A2=(2,terme(2)) ; A3=(3,terme(3)) ; A4=(4,terme(4)) ; A5=(5,terme(5))