Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Neden beş tane düzgün çok yüzlü var?

Tanım (Düzgün Çok Yüzlü)

Uzayda her bir yüzü düzgün çokgen (eşkenar üçgen, kare v.b.) olan ve her köşesinde eşit sayıda yüzün bir araya geldiği kapalı şekillere düzgün çok yüzlü denir.
Bu tanıma göre, bir çok yüzlünün aynı köşesini paylaşan yüzleri (yani düzgün çokgenler) düzlemde ortak bir köşeleri olan ve aralarında eşit bir açı olacak şekilde düzenlenmiş düzgün çokgenlerin kenarları birleşecek şekilde düzlemden yükseltilmesiyle elde edilebilir. Aşağıdaki uygulamada çeşitli sayılardaki eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen ve düzgün altıgenlerle oluşturulmuş formasyonların düzlemden yükseltilerek bir çok yüzlünün köşesini nasıl oluşturduğunu inceleyebilirsiniz. İncelemenizin ardından aşağıdaki soruları cevaplamayı deneyiniz.

Soru-1

Bir çok yüzlünün köşesinde kaç adet eşkenar üçgen bir araya gelebilir?

Tüm uygun cevapları seçin
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Cevabımı kontrol et (3)

Soru-2

Bir çok yüzlünün köşesinde kaç adet kare bir araya gelebilir?

Tüm uygun cevapları seçin
 • A
 • B
 • C
 • D
Cevabımı kontrol et (3)

Soru-3

Bir çok yüzlünün köşesinde kaç adet düzgün beşgen bir araya gelebilir?

Tüm uygun cevapları seçin
 • A
 • B
 • C
 • D
Cevabımı kontrol et (3)

Soru-4

Bir çok yüzlünün köşesini oluşturmak için 6'dan fazla kenarlı düzgün çokgenlerin neden kullanılamayacağını açıklayınız.