Afinita trojúhelníků Př.2

Rovnoběžné promítání

Pravoúhlé promítání - úsečka

Kótované promítání - bod

Kótované promítání - přímka v 3D

Kótované promítání - stopa roviny

Information