Potenssin määritelmä v3

Tutki mitä eksponentti ja kantaluku vaikuttaa potenssimerkinnässä.