Symmetrilinje

Her skal du prøve å finne en x-verdi som utgjør symmetrilinjen til grafen.