MAA10 Luku 5.2. e-tehtävä 1

Erään kappaleen korkeusjanaa vastaan kohtisuora poikkileikkauskuvio etäisyydellä [i]x[/i] kappaleen huipusta on kuvaan merkitty sininen neliö. a) Hahmota, millainen kappale on kyseessä. b) Määritä kappaleen poikkileikkauskuvion pinta-alan lauseke etäisyydellä [i]x[/i] huipusta.