42 Regel van Hörner - Oefening

Bepaal de rest van de deling en schrijf het resultaat als: deeltal = (deler . quotiënt ) + rest. Vergelijk dan met de uitwerking en het resultaat.